Ester Stará

Wer ist eigentlich Ester Stará? Und was mag/schreibt sie für Kinderbücher? Drei Fragen an die Autorin aus Tschechien.

Ester Stará

– How did you start to write books for children (and young people)?

Knížky pro děti jsem začala psát na mateřské dovolené. Potřebovala jsem prostor sama pro sebe, ale nedokázala jsem od dětí utéct příliš daleko.

 

Während der Elternzeit habe ich angefangen, Kinderbücher zu schreiben. Ich brauchte Raum für mich selbst, aber ich konnte nicht zu weit weg von den Kindern sein.

– Which of your books should everybody be familiar with (and why)?

Čtenáři si mě asi nejvíc spojují s knihami „A pak se to stalo!“, což jsou pohádky o maličkostech, ze kterých si děti nic nedělají a dospělí z nich šílí, a „Chrochtík a Kvikalka“ na cestě za blýskavým prasátkem. Na obou titulech jsem spolupracovala se slovenskou ilustrátorkou Martinou Matlovičovou.

Mám ale taky velkou radost z knížky „Šedík a Bubi“. Přestože je na světě jen málo přes rok, je o ní hodně slyšet, což nás těší, protože jsme ji s manželem, ilustrátorem Milanem Starým, důkladně promýšleli a připravili ji na míru začínajícím čtenářům jak obsahem tak i formou. Je bohatě ilustrovaná, využíváme v ní i komiksy, stripy, v obrázcích komiksové bubliny – prostě aby toho čtenář hodně vyčetl už jen z vizuální podoby. V textu jsem volila jednoduchá slova, krátké věty, vysázela jsem ho fontem Dyslexie a navíc jsem odstínila čtecí celky ve slovech tak, jak to dělám při práci se slabšími čtenáři.

Die Leser_innen verbinden mich höchstwahrscheinlich mit den Büchern „Und dann passierte es!“ (2010) – Geschichten über kleine Dinge, die Kindern nichts ausmachen und Erwachsene verrückt werden lassen, und „Grunz and Quiek auf dem Weg zum Glitzerschwein“ (2012). Bei beiden Büchern habe ich mit der slowakischen Illustratorin Martina Matlovičová zusammengearbeitet.

Ich bin aber auch sehr zufrieden mit dem Buch „Sedik and Bubi“ (2018). Obwohl es seit etwas mehr als einem Jahr auf der Welt ist, gibt es viel zu hören, was uns freut, weil mein Ehemann, der Illustrator Milan Starý, und ich es inhaltlich und formal ausgearbeitet und für Leseanfänger angelegt haben. Es ist reich bebildert, wir nutzen auch Comic-Sequenzen und Comic-blasen in den Bildern, um die Leser_innen viel visuell lesen zu lassen. Für den Text habe ich einfache Wörter, kurze Sätze gewählt, und sie in die Schriftart „Dyslexie“ gesetzt. Darüber hinaus habe ich Leseeinheiten in einzelnen Worten schattiert, wie ich es für schwächere Leser_innen tue.

– Which theme or motif would you love to work on in a children’s book some day?

Mám pocit, že si témata spíš hledají mě. Prostě se najednou objeví silný impulz a já jdu do toho. Každým dalším projektem se vždycky snažím posunout o kousek dál, Baví mě potkávat se s novými lidmi. Bylo tomu tak i u poslední knížky „Ó, ó, ó, vajíčko“! Vydali jsme ji rovnou i s písničkami a dramatizovaným textem. Byla to pro mě ohromně inspirující a zábavná spolupráce. Vlastně jak o tom teď píšu, už se těším, co nového přijde!

Ich habe das Gefühl, die Themen suchen mich. Plötzlich gibt es einen starken Impuls und ich gehe ihm nach. Bei jedem neuen Projekt versuche ich, immer ein bisschen weiter zu kommen. Ich mag es, dabei neue Leute zu treffen. Das gilt zum Beispiel für mein aktuelles Buch „Oh, oh, oh, Ei“ (2019)! Wir haben das Buch mit Liedern und dramatisierten Texten veröffentlicht. Es war eine unglaublich inspirierende und unterhaltsame Zusammenarbeit für mich. Wenn ich jetzt hier darüber schreibe, freue ich mich eigentlich darauf, was es Neues für mich geben wird!

 

 

 

Website: https://esterstara.webnode.cz/